PRZYDATNE STRONY WWW
Zobacz polecane serwisy interetowe z branży

Dane o charakterze katastralnym pochodzą z dwóch źródeł. Te, które wyświetlają się kolorem czerwonym, są informacjami pozyskanymi z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dane te są aktualizowane raz lub dwa razy w roku i są to dane przybliżone o charakterze wyłącznie informacyjnym. Natomiast wyświetlane kolorem niebieskim pochodzą z właściwych miejscowo starostw powiatowych i są aktualizowane na bieżąco. Oba typy danych nie zawierają informacji o dokładnościach i materiałach źródłowych jak również technologi ich pozyskania. Z w/w względów należy brać pod uwagę możliwość wystąpienia znacznych rozbieżności wynikających z nieujawnienia wszystkich danych zawartych w archiwach geodezyjnych.
www.geoportal.gov.pl

Portal geodezyjny z informacjami prasowymi. Podstawowa wiedza na temat geodezji i kartografii. Na górnym pasku strony głównej wiele definicji i terminologia z dziedziny geodezji.
www.geoforum.pl

Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
www.codgik.gov.pl

Główny Urząd Geodezji i Kartografii
http://www.gugik.gov.pl

Stowarzyszenie Geodetów Polskich
www.sgp.geodezja.org.pl

STRONA GŁÓWNA   |   OFERTA   |   O FIRMIE   |   REFERENCJE   |   LINKI   |   KONTAKT

© 1999 - 2013 GEOMAP Geodeci Uprawnieni
Wykonanie: SIGNUM studio interaktywne